LA İLAHE İLLALLAH’IN FAZİLETİ

Faruk Furkan

 

LA İLAHE İLLALLAH’IN FAZİLETİ

La ilahe illallah kelimesinin Allah katında büyük bir yeri vardır. Bu kelime zikirlerin en faziletlisidir. Kişi onu telaffuz ederek Allah’ı andığı vakit zikirlerin en değerlisi ile Allah’ı zikretmiş olur. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Zikrin en faziletlisi, ‘La ilahe illallah’tır.”[1]

Bu değerli kelimenin faziletine dair birçok hadis-i şerif varit olmuştur. Onlardan bazıları şöyledir. Rasulullah (s.a.v.) buyurur ki:

“Allah ümmetimden bir kişiyi kıyamet gününde herkesin önünde ayıracak. Onun aleyhinde doksan dokuz sicil (dosya) açacak. Her bir dosyanın boyu gözün uzanabildiği mesafe kadar olacak. Sonra:

-‘Bunlardan bir şey reddediyor musun? Diyecek.

-Adam:

-‘Hayır, Ya Rabbi’ diye cevap verecektir. Sonra:

-‘Her hangi bir özrün var mı?’ buyuracak ve o kimse:

-‘Hayır, Ya Rabbi’ diye cevap verecektir.

Bunun üzerine Allah (c.c.) :

“Yanımızda senin bir hasenen (makbul olan amelin) vardır ve bugün sana haksızlık yapılmayacaktır.” Buyurur. Sonra içinde “Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahadet ederim ve Muhammed’in O’nun kulu ve Rasulü olduğuna şahadet ederim ” yazılı bir kâğıt parçası çıkarılacak Cenab-ı Hak:

“Kendi tarafından hazır bulun” buyuracak.

“Yarabbi! Bu ufacık kâğıt parçası ve (kocaman) dosyalar nedir?” diyecek. Cenab-ı Hak:

“ Sana zulüm yapılmayacaktır.” buyuracak.

Müteakiben siciller bir kefeye, kâğıt parçası bir kefeye, konacak, siciller havaya kalkacak ve kâğıt parçası (yani La ilahe illallah’ın konduğu kefe) ağır gelecektir.”[2]

“Kul büyük günahlardan kaçınıp, tam bir ihlâs içinde “La ilahe illallah” derse Arş’a değin ona gök kapıları açılır.” [3]

“Musa (a.s.) dedi ki, “Ya Rabbi! Bana seni hatırlayıp dua edebileceğim bir şey öğret.” Allah (c.c.) şöyle buyurdu:

“Ey Musa! “ La ilahe illallah ” de. Musa (a.s.) dedi ki:

“Ey Rabbim! Bütün kulların bunu diyorlar.” Bunun üzerine Allah (c.c.) şöyle buyurdu:

“Ey Musa! Yedi gökler ve içinde bulunanlar ile yedi yerler bir kefeye konsa, La ilahe illallah daha ağır gelir. [4]

“La ilahe illallah diyen ve bununla Allah’ın vechini (yüzünü) arzulayan kimseye, Allah cehennemi haram kılmıştır.”[5]

“La ilahe illallah deyip de sonra bu söz üzere ölen her kul, muhakkak ki cennete girer.” [6]

Kişi bu kelimenin hakkını yerine getirdiği ölçüde bu sözün fazileti ve faydaları ortaya çıkar. Bunlardan bazıları şunlardır:

1)     Cennete girmek

2)    Ateşten kurtulma

3)    Cehennemden çıkma

4)    Rasulullah (s.a.v.)’ın şefaatine nail olma

5)    Dünya da mal ve can emniyeti

6)    Dünya ve ahirette güvende olma.[7]

İbn-i Recep el-Hanbelî bu kelimenin faziletini şöyle anlatır:

“La ilahe illallah, cennetin karşılığıdır. Kim bu kelimeyi söylerken ölürse cennete girer. Bu kelime ateşten kurtuluştur ve en güzel hasenedir. Günah sayfalarını silerek kalpteki imanı yeniler, varlığını ortaya çıkarır. Bu, söyleyeni Allah’ın (c.c.) doğruladığı ve nebilerin söylediği faziletli bir söz, en güzel ve en faziletli zikirdir. Amellerin en faziletlisi ve sevabı en çok olanıdır. Bu kelime köle azat etmeye eşdeğer bir sevap kazandırır. Şeytandan Allah’a (c.c.) sığınmadır. Haşr’ın korkusundan ve kabrin vahşetinden güvenli olmaktır. Kabirlerinden kalktıklarında (La ilahe illallah) müminlerin bir şiarı (işareti) dir.

O’nu söyleyene cennetin sekiz kapısı açılır ve hangisinden dilerse oradan girer. O’nun hakkını vermediklerinden dolayı ateşe giren günahkâr müminler, günahları nispetinde yandıktan sonra ateşten çıkarılırlar."[8]

 [1] Tirmizi, 3383.

[2] Tirmizi, 2639.

[3] Tirmizi, 3590.

[4] Hâkim rivayet etmiş ve “sahih” demiştir.

[5] Buhari, 425.

[6] Buhari, 5827.

[7] Bu maddelerin delilleri için bkz: Pratik Akait Dersleri, sf. 48,49.

[8] Kelimetü’l İhlâs, sf. 54 vd.