“İman eden erkekler ve kadınlar, birbirlerinin velisidirler. Onlar iyiliği emreder, kötülükten menederler.” (Tevbe, 71)

Ümmü Muhammed
PDF
Kur'anî Bakışla Çocuk Eğitimi Notları