“Biz bu misalleri insanlara anlatıyoruz; ama onları, ilim sahiplerinden başkası düşünüp anlamaz.” (Ankebut, 43)

DİLİNİ ISLAH EDENİN, ALLAH AMELLERİNİ ISLAH EDER

Dili ıslah etmek, amelleri ıslah etmenin başıdır. Dilini muhafaza etmeyi beceremeyenler, amellerini de ıslah edip düzeltemezler. Ancak her kim diline sahip çıkar, sözlerinin hakka uygun oluşuna özen gösterir ve konuştuğu şeyleri Allah’ın rızasına muvafık kılmaya çalışırsa, onun amelleri de düzelip ıslah olur. Şimdi bu hakikati ortaya koyan şu âyeti Allah için dikkatle okuyalım: Rabbimiz buyurur ki:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının ve doğru söz söyleyin. (Eğer siz doğru söz söylerseniz Allah sizin) amellerinizi düzeltir, günahlarınızı bağışlar. Kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse şüphesiz ki, büyük bir kurtuluş ve kazanç elde etmiş olur.” (Ahzab, 70, 71)

Subhânallah! Ne müthiş bir âyet!
Eğer sen dilini muhafaza eder ve her daim hak olan sözleri söylemeye çalışırsan, Allah senin diğer amellerini düzelteceğini garanti etmiştir. 
Yoksa sen, Allah’ın sözünden cayacağını mı düşünüyorsun?
Hâşâ ve kellâ!
O, asla sözünden caymaz, verdiği ahde muhalefet etmez. Doğru konuşmak için çabalayanların amellerini düzelteceğim demişse, kesinlikle düzeltecektir.
-Sen dilini korumak için çabaladın da Allah amellerini düzeltmedi mi? 
-Sen dil ıslahı yaptın da, O amellerini ıslah hususunda sana yardım etmedi mi?
İşte meydan! 
Denemesi bedava! 
Şu halde ne duruyorsun?
Nefislerde yer etmiş kötü hasletleri, beğenilmeyen huyları arındırmak için çabalayan Müslümanların, ıslahı, dilin muhafazasında aramaları gerekir. Çünkü Allah “Doğru söz söyleyin. (Eğer siz doğru söz söylerseniz Allah sizin) amellerinizi düzeltir” buyuruyor. Allah düzelteceğim demişse, düzeltecektir. İşte o kadar! Onun için, tezkiye yaparken işe dili düzeltmekle başlamak önemlidir. Bu olduğunda diğer organların ıslahı da beraberinde gelecektir.


Okunma Sayısı:441