“Kur’ân, âlemler için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir.” (68/Kalem, 52)

KÂFİR YÖNETİCİYE İTAATİN HÜKMÜ


بسم الله الرحمن الرحيم

Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla…

İslam, insanlara yaşadıkları coğrafyaya hükmeden yöneticinin durumunu bilmeyi farz kılmıştır. Eğer bu yönetici Müslüman ise ona itaat edip destek vermek; kâfir ise ona isyan edip onu azletmek şer‘î bir vecibedir. İmam Ğazalî der ki:

Halkın, hâkim olan yöneticinin durumunu bilmesi vaciptir”[1]

Küfre girmiş bir yöneticiye itaat edilmesi ittifakla haramdır. Bu itaat bazen haram olabileceği gibi bazen de küfür olabilir. Bunun hükmünü belirleyen yapılan itaatin nevidir. Eğer itaat haramı helal, helali de haram yapma noktasında ise (bu günün ifadesi ile kanun yaptırmada ise) bu, kesinlikle küfürdür ve sahibini dinden çıkarır. Şayet itaat, kanun yaptırmanın dışında ise o zaman bu da haram ve mubah diye ikiye ayrılır. Meselenin detayını Abdulmun‘im şu şekilde izah eder:

“Kâfir ve müşriklere itaatin her türlüsü küfür müdür?” denilse bu soruya şu şekilde cevap veririz: Kâfir ve müşriklere itaat farklı farklıdır. Öyle itaat vardır ki, sahibini dinden çıkarır. Bazısı harama sokar. Bazısı da mubahtır.

a) Dinden Çıkaran İtaat

Bu; şirkte ve Allah’ın haram kıldığı şeyleri helal, helal kıldığı şeyleri de haram kılma hususunda onlara itaat etmende olur. Onlara şahıslarından dolayı ve falanca oldukları için hak batıl demeden çıkarmış oldukları tüm kanun ve yasalarda itaat etmen ve onlara göre hareket etmende aynı kapsamda değerlendirilir. İşte itaatin bu kısmı şirktir ve sahibini dinden çıkarır.

b) Harama Sokan İtaat

Bu, helal görmeksizin bazı haramları işleme hususunda onlara itaat etmekle olur. Müslüman birisinin, içki içmeye davet ettiği zaman, helal görmeksizin bir kâfire itaat etmesi bu kabildendir. İtaatin bu kısmı büyük bir günahtır. Ancak sahibini küfür derecesine götürmez.

c) Mubah Olan İtaat

Bu da, idare ile alakalı sağlık ve benzeri konularda onlara itaat etmekle olur. Trafik kurallarına uyma hususunda onlara itaat etmek bu kapsamda değerlendirilir. İtaatin bu kısmı mubah olduğu gibi inşâallah bir günahı da yoktur.”[2]

Bu bilgiler ışığında diyoruz ki; bu gün Allah’ın arzında hüküm süren tağutların teşrie yönelik çıkarmış olduğu kanunlara itaat etmek ve onları desteklemek asla caiz değildir. Böylesi bir itaat kişiyi dinden çıkardığı gibi ebedî bir azaba da duçar eder. Bu nedenle küfre girmiş yönetimlere destek vermemeli ve itaatimizi kime yaptığımıza son derece dikkat etmeliyiz.


Faruk Furkan

 [1] “el-Mustasfâ”,  sf. 373.

[2] “Kava‘id fi’t-Tekfîr”, sf. 190.

Okunma Sayısı:766