“Onlar öyle erlerdir ki, ne ticaret ne alışveriş kendilerini Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoymaz. Ve onlar, kalplerin ve gözlerin (dehşetten) allak bullak olacağı bir günden korkarlar.” (24/Nûr, 37)

67. Rasûlullah'ın Vefâtı Siyer Derslerinin Sonuncusu iBRAHiM GADBAN HOCA
66. Rasûlullah'ın Vefât Hastalığı Siyer Dersleri ibrahim Gadban Hoca
65. Vedâ Haccı ve Vedâ Hutbesi ibrahim Gadban Hoca Siyer Dersleri
64. Hicrî 9. Yılda Yaşanan Bazı Önemli Hâdiseler Siyer Dersleri ibrahim Gadban Hoca
63. Tebuk Gazvesi -4- ibrahim Gadban Hoca Siyer Dersleri
62 .Tebuk Gazvesi -3- Siyer Dersleri ibrahim Gadban Hoca
61 Tebuk Gazvesi -2- Siyer Dersleri İbrahim Gadban Hoca
60. Tebuk Gazvesi -1- Siyer Dersleri İbrahim Gadban Hoca
59. Taif Seferi İle Tebuk Gazvesi Arasında Yaşanan Bazı Önemli Olaylar
58. Tâif Seferi ve Huneyn Ganimetlerinin Taksimi Siyer Dersleri ibrahim Gadban Hoca
57. Huneyn Gazvesi'nden Çıkarılacak Dersler | Siyer Dersleri ibrahim Gadban Hoca
56. Huneyn Gazvesi Siyer Dersleri ibrahim Gadban Hoca