ANAYASAMIZ KUR’ÂN’DIR


Biz müslümanız. Biz, Allah’a boyun eğmiş, O’nun hükümlerine râm olmuş, kanunlarına teslimiyet göstermiş kimseleriz. Bizim Rabbimiz Allah, önderimiz Rasûlullah, dinimiz İslam, kitabımız Kur’an’dır. Rabbi Allah, önderi Rasûlullah ve dini İslam olan bir kimsenin zorunlu olarak kitabının da Kur’an olması gerekir. Dolayısıyla ‘Ben müslümanım’ demek aynı zamanda ‘Kitabım Kur’ân’dır’ demektir.

‘Kitabım Kur’ân’dır’ Demek Ne Demektir?

BU DİNİ SAHABE GİBİ NASIL YAŞARSIN?


 

Allah celle celalhu tüm insanlığa örnek olması ve tıpkı bir numune gibi elle gösterilmesi için bir dönemin insanlarını özel olarak terbiye etti. Bu insanları, Peygamberimizin gözetim ve terbiyesine teslim ederek en güzel şekilde yetişmelerini sağladı. Onun gözetiminde yetişen bu nesil İslam’ı layıkıyla yaşadı ve tüm insanlığa örnek oldu. Allah o insanlardan razı olduğunu bildirdi, onların yaşadığı İslam’ı beğenerek tüm insanlığın tıpkı onlar gibi İslam’ı yaşaması gerektiğini söyledi. Bu eşsiz neslin adı seninde bildiğin üzere “sahabe” idi. Rabbimiz onlar gibi yaşamamız ve inanmamız gerektiğini şu ayeti ile bildirmiştir:

Rukye Tedâvisinde Ücret Alma Meselesi

Son günlerde, rukye tedâvisi yaparak ücret almanın caiz olup-olmadığına dair birçok soruyla karşı karşıya kalmaktayız. Bu mesele hakkında genellikle sorulan sorular şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

* Acaba rukye tedâvisi karşılığında ücret almak caiz midir?

* Eğer caiz ise bunun sınırı nedir?

*Bu işi meslek haline getirmek ne kadar uygundur?

*Selef-i Salihîn veya sonrasında gelen muteber âlimlerden bu işi meslek edinen var mıdır?

LÂ İLÂHE İLLALLÂH HUSUSUNDA HALKIMIZIN HATALARI

 

T ürk insanı genel olarak Lâ ilâhe illallâh’ı ve delalet ettiği manaları kabul etmektedir. Ama maalesef ki insanlarımızın bilgisizliği ve ilgisizliği nedeniyle hataya düştüğü birkaç nokta vardır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

Birinci Hata: Halkımızın düşmüş olduğu birinci hata Allah’ın “Kanun Koyucu” oluşunda ki hatadır. Allah nasıl ki tek yaratıcı ise, aynı şekilde tek kanun koyucudur da. Yaratan O olduğu gibi yönetende O’dur aynı zamanda. Kur’ân-ı Kerim baştan sona Allah’ın tek hâkim, tek egemen ve tek kanun koyucu olduğundan bahseder. Üstte zikrettiğimiz ayetleri tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Rabbimiz şöyle buyurur:

“LÂ İLÂHE İLLALLÂH” DİYEN CENNETE GİRER Mİ?


Y aşadığımız şu Türkiye ortamında insanlara “Bize Peygamber Efendimizden bir hadis söyler misin” diye sorsak, herhalde birçoğunun zikredeceği hadis şu olacaktır: “Kim ‘lâ ilâhe illallâh’ derse cennete girecektir.” Evet, bu hadis doğrudur, sahihtir ve gerçekten de bu sözü söyleyen kimse muhakkak cennete girecektir. Ama bizim toplumumuz gerçektende lâ ilâhe illallâh, yani Allah’tan başka hak bir ilâh yoktur, O’nun dışındaki tüm ilahları reddediyorum, demiş midir?

ALLAH’IN AFFETMEYECEĞİ TEK GÜNAH: ŞİRK

 

 

B uraya kadar ki bölümlerde hep Lâ ilâhe illallâh’ın ne manalara geldiğini, tevhidin ne olduğunu ve imanla alakalı bazı hususları anlatmaya çalıştık. Burada ise bunları bozan ve insanı dinden çıkararak “müşrik” yapan bazı amelleri anlatmaya çalışacağız. Lakin konumuza giriş yapmadan önce şirkin ne olduğunu ve şirkle alakalı bazı önemli bilgileri izah etmemiz gerekecektir; zira bir şeyin detayını bilebilmek için, aslını bilmek gerekir.

Konuya öncelikle birkaç misal vererek şirkin ne kadar tehlikeli ve uzak durulması gereken bir şey olduğunu vurgulayarak başlayacağım.