ALLAH’IN İNDİRDİĞİYLE HÜKMETMEYEN HABEŞ KRALI NECÂŞÎ’NİN “ÂDİL” OLMASI MESELESİ

Bundan kısa bir süre önce kaleme aldığımız bir yazımızda[1] Maide Sûresi 45. âyet üzerinden bir varsayım yaparak, Rabbimizin indirdiği kitapla hükmetmeyen idarecilerin en asgarî şartlarda “zâlim” olacağını belirtmiş ve buradan hareketle böylelerinin desteklenip-desteklenmeyeceğini ele almaya çalışmıştık. Bu yazıyı veya aynı konuya temas eden benzer yazıları okuyan Mürcie zihniyetli kimi insanlar, efendilerinin tenkit edilmesinden rahatsızlık duyarak hemen gün yüzüne çıkmış ve temiz dimağları kirletme adına ortaya bazı şüpheler atmışlardır.

DİYELİM Kİ BU YÖNETİCİLER ZÂLİM? 

DİYELİM Kİ BU YÖNETİCİLER ZÂLİM? 

Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla…

 

EVET, HEPİNİZ CHARLİE’SİNİZ!

Yeni Sayfa 1

EVET, HEPİNİZ CHARLİE’SİNİZ!

 

—RASÛLULLAH’A HAKARETİN VE HAKARET EDENLERİ DESTEKLEMENİN HÜKMÜ—

 

Faruk Furkan

Allah’la Bir Alışveriş Yap! “Gecenin Dakikaları Değerlidir”

Allah

Allah’la Bir Alışveriş Yap!

 

 

  “Gecenin Dakikaları Değerlidir”

İnternet Nimet midir, Yoksa Nikmet mi?

İnternet Nimet midir,

Yoksa Nikmet[1] mi?

 

 

Allah subhânehu ve teâlâ,  insanoğluna sayısız nimetler bahşetmiştir. Bu nimetleri saymak veya saymaya kalkışmak mümkün olmadığı gibi, olanaksızdır aynı zamanda.

 O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimet(ler)ini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!” (İbrahim, 34)

Evet, bu ayet bizlerin istediği, arzuladığı ve temenni ettiği her meşru şeyin Allah tarafından verildiğini ifade etmektedir.

Unutulmuş Bir Sünnet: “TEVBE NAMAZI”

Unutulmuş Bir Sünnet:

“TEVBE NAMAZI”

Faruk Furkan

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’le aramızdaki 1400 küsur yıllık uzun dönem birçok sünnetin unutulmasına, terk edilmesine ve hayattan uzaklaşmasına neden olmuştur. Kimileri bu sünnetleri kasıtlı terk ederken, kimileri ise gaflet ve tembelliği yüzünden terk etmiş ve neticede bunlar bir bir unutulmuştur.

 Terk edilen veya unutulan sünnetleri ihya etmek ve yeniden uygulanır hale getirmek büyük bir ecir elde etmeye vesile olduğu gibi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini kazanmaya ve cennette O’na komşu olmaya da vesiledir aynı zamanda.

Allah’la Bir Alışveriş Yap! “Gecenin Dakikaları Değerlidir”

Yeni Sayfa 1

Allah’la Bir Alışveriş Yap!

 

 

  “Gecenin Dakikaları Değerlidir”