Hayırlı Mümine Bir Kadın Olmak İçin

  Hayırlı Mümine Bir Kadın Olmak İçin

Faruk Furkan

Değerli Bacım;

«HAYVANLARDA SİZİN İÇİN BİR İBRET VARDIR» (Nahl, 66)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

 

Rukye Tedâvisinde Ücret Alma Meselesi

Son günlerde, rukye tedâvisi yaparak ücret almanın caiz olup-olmadığına dair birçok soruyla karşı karşıya kalmaktayız. Bu mesele hakkında genellikle sorulan sorular şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

* Acaba rukye tedâvisi karşılığında ücret almak caiz midir?

* Eğer caiz ise bunun sınırı nedir?

*Bu işi meslek haline getirmek ne kadar uygundur?

*Selef-i Salihîn veya sonrasında gelen muteber âlimlerden bu işi meslek edinen var mıdır?

LÂ İLÂHE İLLALLÂH HUSUSUNDA HALKIMIZIN HATALARI

 

T ürk insanı genel olarak Lâ ilâhe illallâh’ı ve delalet ettiği manaları kabul etmektedir. Ama maalesef ki insanlarımızın bilgisizliği ve ilgisizliği nedeniyle hataya düştüğü birkaç nokta vardır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

Birinci Hata: Halkımızın düşmüş olduğu birinci hata Allah’ın “Kanun Koyucu” oluşunda ki hatadır. Allah nasıl ki tek yaratıcı ise, aynı şekilde tek kanun koyucudur da. Yaratan O olduğu gibi yönetende O’dur aynı zamanda. Kur’ân-ı Kerim baştan sona Allah’ın tek hâkim, tek egemen ve tek kanun koyucu olduğundan bahseder. Üstte zikrettiğimiz ayetleri tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Rabbimiz şöyle buyurur:

“LÂ İLÂHE İLLALLÂH” DİYEN CENNETE GİRER Mİ?


Y aşadığımız şu Türkiye ortamında insanlara “Bize Peygamber Efendimizden bir hadis söyler misin” diye sorsak, herhalde birçoğunun zikredeceği hadis şu olacaktır: “Kim ‘lâ ilâhe illallâh’ derse cennete girecektir.” Evet, bu hadis doğrudur, sahihtir ve gerçekten de bu sözü söyleyen kimse muhakkak cennete girecektir. Ama bizim toplumumuz gerçektende lâ ilâhe illallâh, yani Allah’tan başka hak bir ilâh yoktur, O’nun dışındaki tüm ilahları reddediyorum, demiş midir?

ALLAH’IN AFFETMEYECEĞİ TEK GÜNAH: ŞİRK

 

 

B uraya kadar ki bölümlerde hep Lâ ilâhe illallâh’ın ne manalara geldiğini, tevhidin ne olduğunu ve imanla alakalı bazı hususları anlatmaya çalıştık. Burada ise bunları bozan ve insanı dinden çıkararak “müşrik” yapan bazı amelleri anlatmaya çalışacağız. Lakin konumuza giriş yapmadan önce şirkin ne olduğunu ve şirkle alakalı bazı önemli bilgileri izah etmemiz gerekecektir; zira bir şeyin detayını bilebilmek için, aslını bilmek gerekir.

Konuya öncelikle birkaç misal vererek şirkin ne kadar tehlikeli ve uzak durulması gereken bir şey olduğunu vurgulayarak başlayacağım.