“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat, 6)

DAVETİN İKİ TÜRÜ

 


بسم الله الرحمن الرحيم

Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla…

 

Bilmemiz gerekir ki İslam da davet toplu ve ferdî olmak üzere ikiye ayrılır. Toplu davetlerde insanlarla birebir diyalog kurma, onların dert ve sorunlarıyla ilgilenme, eksiklikleri tespit edip gereken tedaviyi uygulama gibi bir takım önemli hususları tespit etmek mümkün değildir. Bu nedenle toplu tebliğlerde genel hususların altı çizilerek orada hazır bulunan insanların kulağına hakka dair bir şeyler fısıldanmaya çalışılır. Toplu davetlerin elbette kendisine göre bir takım faydaları vardır. Böylesi tebliğlerde güzel bir konuşma yaparak, gereken yerde sesi kısıp-yükselterek dinleyenlerin duyguları kamçılanabilir. Böylesi bir üslup onların gönüllerinde tesir bırakacaktır. İşte böylesi etkiler bırakabilmek için bazen konferanslar, bazen oturumlar bazen de sohbetler düzenlenmelidir. Bu tür organizelerde dinleyicilere genel nasihatler, kapsamlı ve veciz tavsiyelerde bulunulabilir. Bazen böylesi bir metot çok faydalı olabilmektedir. Ama davette ve adam yetiştirmede asıl izlenmesi gereken metot bu değildir. Bu metodun yegâne gayesi adam kazanmaktır; adam yetiştirmek değil. Zaten adam da böyle yetiştirilmez!

 Dolayısıyla bir İslam davetçisinin adam yetiştirmede izlemesi gereken metot “toplu tebliğ” metodu değil, insanlarla birebir ilgilenip diyalog kurarak eksikliklerini tedavi etme amacı güden “ferdî davet” metodu olmalıdır. Bundan dolayı tebliğde ferdî davetin ayrı bir yeri vardır. Şimdi bunun üzerinde kısaca duralım.

FERDÎ DAVETİN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Ferdî davetlerde, yani insanlarla birebir diyalog kurularak yapılan tebliğlerde muhataplarımızla daha yakından ilgilenebilir, onların hastalıklarına daha net teşhisler koyarak kalplerde yer etmiş olan marazları en güzel biçimde tedavi edebiliriz. Şimdi toplu tebliğlere nispetle ferdî davetin önem ve faydalarını zikredelim.

Ferdî davet;

 1. Muhatabımızla bire bir görüşme imkânı verir.
 2. İnsanlar arasında soramadığı birçok meseleyi sorabilme fırsatı tanır.
 3. Yüz yüze görüşmeyi sağladığı için davetçiyi gayrete getirir, şevkini artırır ve şuurunu açar.
 4. İlişkilerimizin devamını sağlar.
 5. Muhatabımızda bulunan şüpheleri en iyi şekilde giderme olasılığı verir.
 6. İslam’ın ilkelerini muhatabın gönlüne sahih ve doğru bir şekilde yerleştirmemize yardımcı olur.
 7. Toplu tebliğlerde meydana gelmesi muhtemel olan sıkılmaların önüne geçer.
 8. Toplu tebliğlerde olması gereken bilgi çokluğuna ve konuşma güzelliğine ihtiyaç duymaz.
 9. Toplu tebliğlerin aksine birçok meseleyi konuşabilme imkânı sağlar.
 10. Hemen uyum sağlanır, özel hazırlanmaya gerek bırakmaz.
 11. İleride İslam’a hangi alanda faydalı olabileceğini tespit edebilmek için yetenek ve kabiliyet tanısı koymamıza yardımcı olur.
 12. Muhatabımızın sıkıntılarına yardımcı olabilmemiz için daha etkilidir.
 13. Toplu tebliğlerde kalbe gelmesi muhtemel olan kibir ve gururdan uzaktır.
 14. Gizli olduğu için daha özgür bir şekilde konuşulur.
 15. En önemlisi, tüm peygamberlerin uygulaya geldiği bir yol olduğu için, bu metotta mükemmel bir bereket vardır.

İşte bu saydıklarımız ferdî/birebir yapılan davetin toplu davetlere nispetle ne kadar daha faydalı olduğunu ortaya koyması bakımından oldukça önemli maddelerdir. Bundan dolayı İslam çağırıcısı toplu davetlerini ihmal etmemekle birlikte, ferdî davete daha çok önem göstermelidir.

Faruk Furkan

 

 

 

Okunma Sayısı:2897