“(İşte) Allah, öğüt almaları için insanlara böyle benzetmeler yapar.” (İbrahim, 25)

Riyazûs Sâlihîn EN YENİLER EN ÇOK İZLENENLER
Riyazûs Sâlihîn 20 Hadis