“İman eden erkekler ve kadınlar, birbirlerinin velisidirler. Onlar iyiliği emreder, kötülükten menederler.” (Tevbe, 71)

013 Peygamberimize Yapılan Teklifler ve Birinci Habeşistan Hicreti
014 İkinci Habeşistan Hicreti ve Hz Hamza İle Hz Ömer'in Müslüman Oluşu
015 Boykot Hadisesi ve Hüzün Yılı
016 Taif'e Gidiş ve Cinlerin Müslüman Oluşu,
017 İsrâ ve Mirac Olayı ve Akabe Bey'atleri
018 Adım Adım Hicret
019 Medineye Varış ve Mescidin İnşası
020 Medine'de Yapılan İlk Uygulamalar ve Kardeşliğin Tesisi
021 Peygamberimizin Hz Aişe İle Evlenmesi ve İslam Anayasasının Yazılışı
022 Cihadın Meşru Kılınışı ve Bedir Öncesi Gönderilen Seriyyeler
23 Bedir Savaşı'nın Sebebi ve Savaşa Çıkış
24 Bedir Savaşı'ndan Bazı Tablolar ve Bu Savaştan Çıkarılan Dersler