“Şüphesiz ki münâfıklar/içi dışı bir olmayanlar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Sen, onlara bir yardım edici de bulamazsın.” (Nisa Sûresi, 145)

25 Bedir Sonrası Meydana Gelen Bazı Hâdiseler ve Beni Kaynuka Gazvesi
26 Uhud Savaşının Sebebi ve Uhud'a Geliş
27 Uhud Savaşı ve Uhud Şehidleri
28 Uhud Savaşının Öğrettikleri
29. Hamrû'l Esed Gazvesi ve Bu Gazvenin Öğrettikleri
30. Ebu Seleme ve İbn-i Uneys Seriyyeleri
31. Reci' Vakası
32. Bi'r-i Maune Hadisesi ve Bu Hadiseden Çıkarılacak Dersler
33. Nadîroğulları Gazvesi
34. İçkinin Haram Kılınışı ve Zâtu'r Rika Gazvesi
35. Bedru’l Mev‘id ve Dûmetu'l Cendel Gazveleri
36. Mureysi Gazvesi ve Sonrasında Yaşanan İfk Olayı